top of page

Puur-co Kennismakings

Eerste succesvollen kenismakingen, die werden gevolgd door een coachingstraject op maat.

Wanneer een bedrijf of organisatie coaching aanvraagt voor een werknemer, voer ik een vrijblijvend gesprek met degene voor wie coaching wordt gevraagd. In dat gesprek maken we kennis en kijken we samen naar het doel van het traject.


Als er een basis voor coaching en voldoende vertrouwen is, volgt er een gesprek met de coachee en de opdrachtgever waarin we verwachtingen en doelen bepalen en vastleggen.

Het gesprek leidt tot een coachingsvoorstel en offerte. Aan het eind van het traject plannen we een evaluatiegesprek met coachee en opdrachtgever om het resultaat te bespreken.

Power in Numbers

30

Programs

50

Locations

200

Volunteers

Project Gallery

bottom of page