top of page
PUUR Coaching

PUUR-Coaching 

Voor jouw.png

Soms zijn er momenten waarop we even niet goed weten wat er speelt, welke verandering er belangrijk is en welke keuzes we willen maken. Soms lukt dit je prima zelf en soms kan professionele ondersteuning het waard zijn en helpen om weer inzicht, energie en beweging te creëren.

 

PUUR-co begeleid je op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei nog meer inzicht te krijgen in jezelf en in relatie tot de ander. Wat zijn jouw drijfveren, kwaliteiten en talenten? Uitgangspunt hierbij is dat iedereen heel goed weet en voelt wat goed voor hem/haar is en soms even een handvat nodig heeft om dat weer helder te krijgen. Door te doen en ervaren kan je voelen en merken welke veranderingen er optreden om met die ervaring de praktijk, je leven en je werk in te stappen.

PUUR-co begeleid je op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei

Coaching (inzicht) sessies

Sommige coach vragen lenen zich prima om in één coaching sessie mee aan de slag te gaan.

In een sessie van 1,5 uur zoomen we in op jouw coachvraag. Inzicht sessies zijn:

- Je (persoonlijke) waarden in beeld

- Wat zijn je kwaliteiten (en daarmee ook je valkuilen)?

- Aan de slag met patronen en de relatie met je systeem van herkomst 

- Voice Dialogue, polariteiten we hebben ze allemaal, bv de aanpakker versus de   

   criticus. Maar wat willen ze ons vertellen en hoe kunnen ze ons helpen.  

- Een compacte coachvraag bekijken vanuit oplossingsgericht coachen 

Puur-Company

Wanneer een bedrijf of organisatie coaching aanvraagt voor een werknemer, voer ik een vrijblijvend gesprek met degene voor wie coaching wordt gevraagd en kijken we samen naar het doel dat jullie willen bereiken.

Als er een positieve basis voor coaching is en daarnaast het vertrouwen, volgt er een gesprek met de coachee en de opdrachtgever waarin we de verwachtingen vastleggen. Aan het eind van het coachingstraject plannen we een evaluatiegesprek met coachee en opdrachtgever om het resultaat te bespreken. 

PUUR-Company 

Team.png
 De 8.png

PUUR-co begeleid je op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling en groei nog meer inzicht te krijgen in jezelf en de relatie met je team en organisatie. Mijn brede ervaring in het bedrijfsleven bij multinationals en MKB als adviseur, beleidsmedewerker en op het gebied van marketing en communicatie vormt hiervoor de basis. De grootste gemene deler is ondernemerschap! 

Ik breng mensen graag in beweging. Met mijn ervaring snap en ondersteun ik ondernemers, medewerkers en teams bij vraagstukken. Vanuit de overtuiging dat een gemotiveerd team bijdraagt aan het realiseren van het ondernemersresultaat richt ik mij op het coachen en ontwikkelen van jou persoonlijk, jou als ondernemer en de medewerkers individueel of in teamverband.

 

Wat zijn je drijfveren, je kwaliteiten en talenten?  Als je doet waar je in gelooft en dit verbindt met wat jou zin en energie geeft kan je je talenten volop inzetten. Op die manier kan je op een geïnspireerde en gemotiveerde wijze een bijdrage leveren aan zowel je werk, je doelen en leven.

PUUR-Coaching en opleiding

PUUR-Coaching en Opleiding 

COACHING_ opleiding 2.png

Met team-coaching, opleiding en intervisie ondersteun ik teams om hun samenwerking en communicatie te versterken. Elk team, of elke groep professionals, beschikt over een schat aan expertise, ervaring, ideeën en inzichten. We maken daar lang niet altijd gebruik van. Ik ontdek graag samen met jullie wat er speelt, welke verandering gewenst is en hoe vragen naar een hoger plan getild kunnen worden. Mensen laten luisteren naar zichzelf en de ander vormt hierbij de basis. 

 

 

 

Ik breng mensen graag in beweging en ondersteun teams bij vraagstukken. Als team bewust worden van elkaars expertise en van elkaar gebruik (gaan) maken helpt om te groeien zowel persoonlijk als professioneel. Vanuit de overtuiging dat een gemotiveerd team bijdraagt aan het realiseren van het ondernemersresultaat richt ik mij op het coachen en ontwikkelen van jou persoonlijk, jou als ondernemer en de medewerkers individueel of in teamverband.

Team-coaching

PUUR-co begeleidt ook teams. Ondernemerschap, verbinden en duurzame ontwikkeling samenbrengen vanuit passie en expertise vormen de basis. Zit jouw team in een flow? Of lopen jullie juist tegen een uitdaging aan? Is er binnen jullie team verbetering mogelijk, dan zijn jullie het team waar PUUR-co graag mee aan de slag gaat. 

'Samen sterk' is ook op teams van toepassing - PUUR-co werkt regelmatig samen met Via Sharon. Samen hebben wij brede kennis en ervaring op het gebied van strategie, marketing en communicatie en HR. We voelen ons als een vis in het water van MKB ondernemingen tot multinationals. 

 

 

 De 8.png
Puur-Cooperatie

PUUR-Coöperatie 

Samenwerking.png

Vanuit PUUR-coöperatie verbindt PUUR-co graag expertise en ervaring om zo samen een project of vraag naar een hoger plan te tillen. Dus heb je zo’n vraag? Ik maak graag een vrijblijvende afspraak om met elkaar van gedachten te wisselen.

 

Intervisie

Elk team, of elke groep professionals, beschikt over een schat aan expertise, ervaring, ideeën en inzichten. We maken daar lang niet altijd gebruik van. We blijven werken en functioneren zoals we gewend zijn, ook als dit ons niet (meer) helpt of goed werkt. 

Als team bewust worden van elkaars expertise en van elkaar gebruik (gaan) maken helpt om te groeien zowel persoonlijk als professioneel. Intervisie faciliteert in het gebruik maken van kennis, ervaring, ideeën en inzichten, deze te verbinden en zo samen te werken aan professionalisering en gewenste verandering. 

 De 8.png
Waterstrook.png

Werkwijze PUUR-co

Niets is belangrijker dan een match tussen coach en coachee. Een coachingstraject start daarom standaard met een kennismaking. Omdat de klik er van twee kanten moet zijn is dit gesprek gratis.

 

Hierna plannen we een intake en volgt een coaching voorstel en offerte. Aan het eind van ieder traject plannen we een evaluatiegesprek om de resultaten te bespreken en de coaching af te ronden of te verlengen.

 De 8.png

Individuele coaching

Voor specifieke coaching trajecten wordt een offerte op maat opgesteld.

Een coaching sessie duurt 1 tot 1,5 uur. Het uurtarief is vrijgesteld van BTW.
PUUR-co maakt gebruik van de locaties van het Coach Huis. De locatie wordt in onderling overleg afgestemd. 

Coaching (inzicht) sessies

Sommige coach vragen lenen zich prima om in één coaching sessie mee aan de slag te gaan. In een sessie van 1,5 uur zoomen we in op jouw coachvraag. Inzicht sessies zijn:

- Je (persoonlijke) waarden in beeld

- Wat zijn je kwaliteiten (en daarmee ook je valkuilen)?

- Aan de slag met patronen en de relatie met je systeem van herkomst 

- Voice Dialogue, polariteiten we hebben ze allemaal, bv de aanpakker versus de criticus.

   Maar wat willen ze ons vertellen en hoe kunnen ze ons helpen.

- Een compacte coachvraag bekijken vanuit oplossingsgericht coachen 

Inzicht sessies kosten 95 euro (online) en 125 euro (fysiek). Het tarief is vrijgesteld van BTW.  

Coachpakketten

Om de gewenste verandering te begeleiden biedt ik een coaching pakket aan van een half jaar of indien gewenst een jaar. Het aantal uren bepalen we in overleg. Op die manier kunnen wij samen de verandering en implementatie monitoren en begeleiden en indien nodig snel bijsturen.  

In principe wordt per maand gefactureerd tenzij anders afgesproken.

Werkwijze PUUR-Co

Innerlijke drijfveren

Ken jij jouw waarden?

 Wat motiveert jou en zet jou in beweging?

Kwaliteiten

Wat zijn jouw persoonlijke en unieke eigenschappen en hoe kun je deze optimaal benutten

Talenten

Waar ben jij goed in?

Wat geeft jou energie en (werk)plezier?

Talent.png
Kwaliteit.png
Innerlijk.png
Waterstrook.png
bottom of page